Тематична атестація № 1. 8 клас. «Кількість речовини» (думаю, з часом, тут будуть всі матеріали моєї педагогічної роботи)

Тематична атестація № 1, 8 клас

«Кількість речовини»

Варіант 1

 

Теоретичні питання

 1. Кількість речовини. Моль.
 2. Число Авогадро.
 3. Молярна маса.
 4. Молярний об’єм газів.
 5. Відносна густина газів.
 6. Закон об’ємних відношень газів Гей-Люсака.
 7. Формули для визначення кількості речовини.

 

Задачі

І рівень

1. Визначити масову частку Оксигену в Кальцій карбонаті СаСО3.

2. Визначити кількість речовини Водню об’ємом 5.6 л.

3. Визначити відносну густину хлору за воднем.

4. Визначити об’єм кисню кількістю речовини 3 моль.

 

ІІ рівень

 1. Визначити масу Сульфур (IV)оксиду, якщо він займає об’єм 224 л.
 2. Яка маса 3.01*1023 молекул сульфатної кислоти H2SO4?
 3. Скільки атомів і молекул міститься в аміаку NH3 об’ємом 448 л?
 4. Відносна густина невідомого газу за повітрям 0.5. Визначити відносну густину цього газу за гелієм.

 

ІІІ рівень

 1. Визначити об’єм азоту, необхідний для взаємодії з воднем, щоб утворилося 18 л аміаку NH3.
 2. Визначити об’єм кисню, який утвориться при розкладі бертолетової солі KClO3 масою 316 г. Скільки молекул кисню при цьому утворилося?
 3. Визначити масу Гідроген пероксиду H2O2, який розкладається з утворенням 8 л кисню.
 4. Густина газу становить 3.17 л/моль. Визначити густину цього газу за повітрям.

 

 

***

Обчисли молярну масу газу, якщо його густина за воднем становить 8.5. Визнач формулу газу, знаючи, що масова частка Нітрогену в його складі становить 82,35%, а Гідрогену – 17,65 %.

 

 

 

 

 

БАЖАЮ УСПІХУ!

 

Нагадую: однакові роботи оцінюються однаково, найчастіше, негативно!

 

Тематична атестація № 1, 8 клас

«Кількість речовини»

Варіант 2

 

Теоретичні питання

 1. Кількість речовини. Моль.
 2. Число Авогадро.
 3. Молярна маса.
 4. Молярний об’єм газів.
 5. Відносна густина газів.
 6. Закон об’ємних відношень газів Гей-Люсака.
 7. Формули для визначення кількості речовини.

 

Задачі

І рівень

1. Визначити масову частку Оксигену в Натрій нітраті NaNО3.

2. Визначити кількість речовини Гелію (He) об’ємом 4.48 л.

3. Визначити відносну густину хлору за воднем.

4. Визначити об’єм фтору F2 кількістю речовини 0.1 моль.

 

ІІ рівень

 1. Визначити масу Карбон (IV)оксиду, якщо він займає об’єм 1,12 л.
 2. Яка маса 6.02*1022 молекул Барій гідроксиду Ba(OH)2?
 3. Скільки атомів і молекул міститься в Нітроген (IV) оксиді об’ємом 5,6 л?
 4. Відносна густина невідомого газу за воднем 22. Визначити відносну густину цього газу за киснем.

 

ІІІ рівень

 1. Визначити об’єм азоту, необхідний для взаємодії з воднем, щоб утворилося 18 л аміаку NH3.

2. Визначити об’єм кисню, який утвориться при розкладі бертолетової солі KClO3 масою 316 г. Скільки молекул кисню при цьому утворилося?

3. Визначити масу Гідроген пероксиду H2O2, який розкладається з утворенням 8 л кисню.

4. Густина газу становить 3.17 л/моль. Визначити густину цього газу за повітрям.

 

 

***

Чи вистачить водню, що утворився внаслідок взаємодії цинку кількістю речовини 0.5 моль з хлоридною кислотою HCl, для відновлення заліза масою 11 г з залізної окалини Fe3O4?

 

 

 

 

 

БАЖАЮ УСПІХУ!

 

Нагадую: однакові роботи оцінюються однаково, найчастіше, негативно

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*